Линукс сервер администратор

Платформа за рад: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) , Java Script, HTML5, CSS3, React.js

Услови и очекивања од кандидата:

Напредно познавање Линукс оперативних система (првенствено Убунту). Познавање рада на Windows 2008 R2 серверској платформи;

Добро познавање, инсталирање и подешавање ЛАМП окружења (Apache2, MySQL, PHP);

Потребно је познавати 'bash scripting' као и системе за бекап, скенирање сервера и мониторинг истих;

Познавање 'GitHub' окружења као и постављање пројеката (stage and prod);

Свакодневни мониторинг сервера, читање логова, отклањање могућих грешака, рад са привилегијама;

Константно праћење и  истраживање иновативних, аутоматских приступа за административне задатке;

Спремност на висок ниво одговорности, самостално решавање проблема и интензивну комуникацију са колегама и клијентима;

Креативност, систематичност и организованост у раду;

Добро познавање енглеског језика: усмено и писмено;

 
Могућности и погодности рада у Zwebb-у:

3 месеца плаћеног пробног рада и могућност запослења на неодређено време.

Рад и постигнути резултати се константно прате и награђују.

Могућност континуираног учења и стручног усавршавања.

20 дана плаћеног годишњег одмора.

Уколико сте права особа за наш тим а не живите у Краљеву, где је иначе наше седиште, можемо вам помоћи да обезбедите смештај у центру града.

Заинтересовани кандидати обавезно треба да пошаљу свој CV, као и линкове / примере својих референтних пројеката на е-адресу: 

===

Остала радна места:

  1. PHP-програмер

 

==

(Време објаве огласа: март 2018. год.)