Attribute Type Value
content string '

PHP-програмер / PHP-developer

ZWEBB Србија ДОО Краљево, тражи PHP-програмера са 1-2 године радног искуства, за рад на пројектима израде финансијских портала (Финтек).

 
Радно окружење: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP 5.6 и 7.2), HTML5, CSS3, JavaScript.

Поред програмерског искуства у објектно-оријентисаном програмирању, пожељно је добро познавање енглеског језика, позитивна радна енергија и велика жеља за учењем нових технологија.

Плата по договору - одређује се након завршеног плаћеног пробног рада у трајању од 3 месеца.

 

Пријаву заједно са референтним радовима и пропратним писмом послати е-поштом на:
===

(Време објаве огласа: април 2019. год.)

'
view_parameters array Array(5)
path array Array(3)
title_path array Array(3)
section_id string 1
node_id string 188
navigation_part string 'ezcontentnavigationpart'
content_info array Array(24)
template_list array Array(7)
cache_ttl integer -1
is_default_navigation_part boolean false
ui_context string 'navigation'
ui_component string 'content'
is_mobile_device boolean false
mobile_device_alias string ''
uri string '/Contact-Zwebb/PHP-programer-PHP-developer'

PHP-програмер / PHP-developer

ZWEBB Србија ДОО Краљево, тражи PHP-програмера са 1-2 године радног искуства, за рад на пројектима израде финансијских портала (Финтек).

 
Радно окружење: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP 5.6 и 7.2), HTML5, CSS3, JavaScript.

Поред програмерског искуства у објектно-оријентисаном програмирању, пожељно је добро познавање енглеског језика, позитивна радна енергија и велика жеља за учењем нових технологија.

Плата по договору - одређује се након завршеног плаћеног пробног рада у трајању од 3 месеца.

 

Пријаву заједно са референтним радовима и пропратним писмом послати е-поштом на:
===

(Време објаве огласа: април 2019. год.)